Citroen rozmiary opon i kół na przemian rozmiary. -
203 marka
4920 wzorzec
14612 opona
593 ocena
1000 test